Oidhreacht an Chláir Teo. (OaC)

 

 

 

OaC is a community-based company formed to promote the study of the culture of County Clare. The aim of OaC is to foster and promote the Irish traditional arts in their native environment.   Read more...

 

Comhlacht pobalbhunaithe é Oidhreacht an Chláir (OaC) a bunaíodh le staidéar  ar chultúr Chontae an Chláir a chur chun cinn. Is í aidhm OaC ealaíona traidisiúnta na hÉireann a chothú agus a chur chun cinn ina dtimpeallacht dhúchasach. Tuilleadh...